Szukaj

 Szukaj
Arktyczny rekord – najcieplejsze drzwi na rynku!

Miło nam poinformować, że ostatnie badania cieplne drzwi z naszej flagowej Kolekcji Arktycznej wykazały, iż drzwi arktyczne mają obecnie najlepsze na polskim rynku parametry cieplne. Współczynnik izolacji termicznej wynosi dla nich tylko Ud=0,58 W/m2K i klasyfikują się one do 4 klasy szczelności powietrznej.

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin

§1 Definicje

 1. Portal - strona internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem www.zmontazem.pl.
 2. Administrator portalu - właściciel Portalu oraz zespół osób zarządzający Portalem od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej.
 3. Konto - profil stworzony przez użytkownika serwisu zawierający informacje na temat firmy włącznie z danymi rejestrowymi. Konto zawiera wszystkie informacje podane w procesie rejestracji poza hasłem o konta.
 4. Wizytówka - Informacje na temat firmy udostępnione publicznie na ramach Portalu. Wizytówka zawiera informacje w postaci tekstowej oraz graficznej. Dostęp do wizytówki jest nieograniczony dla osób odwiedzających Portal.
 5. Rejestracja - proces zbierania informacji, mający na celu utworzenie przez użytkownika Konta.
 6. Użytkownik - firma zarejestrowana w serwisie, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada Konto.
 7. Zleceniodawca - osoba lub firma nie posiadająca konta w portalu która umieściła lub ma zamiar umieścić zlecenie na łamach portalu.

§2 Uwagi ogólne

 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest rejestracja oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Rejestracja wiąże się z umieszczeniem danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w bazie danych. Baza danych przechowywana jest na zabezpieczonym serwerze uniemożliwiającym dostęp do danych osobom niepowołanym.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie danych w formie Wizytówki.
 3. Rejestracji może dokonać tylko osoba pełnoletnia będąca reprezentantem firmy.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niniejszego portalu.
 5. Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do moderacji lub usuwania treści Wizytówek oraz Zleceń, tak aby informacja w nich zawarte były jak najbliższa stanowi faktycznemu oraz aby były zgodne z postanowieniami regulaminu.
 6. W przypadku złamania postanowień regulaminu administrator zmontazem.pl, ma prawo usunąć lub zablokować konto użytkownika
 7. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Portalu.
 8. Firma może mieć tylko jedno Konto na Portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie kont innym użytkownikom.
 9. Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych, ofert handlowych, informacji technicznych drogą mailową oraz telefoniczną na wskazany w procesie rejestracji przez użytkownika adres.
 10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności  za działania użytkowników oraz zleceniodawców mające miejsce w świecie rzeczywistym, którzy nawiązali kontakt za pośrednictwem Portalu
 11. Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji tekstowych lub graficznych zamieszczonych przez użytkownika.
 12. Kradzież konta powinny być zgłaszana na adres: kontakt@zmontazem.pl
 13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Kont.
 14. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 15. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
 16. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 17. W przypadku bezpodstawnego naruszania dóbr osobistych właściciela Portalu lub szkodzeniu wizerunkowi portalu mające znamiona działania celowego Właściciel serwisu będzie dochodził swoich praw w sądzie.

§3 Umieszczenie zdjęć oraz treści na portalu

 1. W przypadku umieszczani zdjęć lub treści na profilu użytkownika oraz w realizacjach, Użytkownik oświadcza że jest autorem oraz właścicielem zdjęć lub treści lub posiada prawa autorskie majątkowe umożliwiające dysponowanie zdjęciami lub treściami w dowolnym zakresie włączając modyfikację, publiczną prezentację w internecie oraz za pomocą innych nośników reklamowych.
 2. Użytkownik zezwala na modyfikację zamieszczanych zdjęć lub treści umożliwiające prezentację zgodnie z wymaganiami serwisu w włącznie z nałożeniem znaku wodnego.
 3. Użytkownik zezwala na publiczną prezentację w internecie oraz za pomocą innych nośników reklamowych zdjęć oraz treści zamieszczonych na portalu oraz na portalach partnerskich.
 4. W przypadku zdjęć zawierających wizerunek osób, użytkownik oświadcza iż posiada stosowne pozwolenie tych że osób do prezentacji publicznej ich wizerunku.
 5. Portal zobowiązuje się do każdorazowego wskazania na portalu lub portalach partnerskich autora realizacji zdjęć.
 6. Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§4 Forum

 1. Na forum obowiązuje zakaz używania wyrażeń ogólnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, niewłaściwe, mające podtekst seksualny, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz umieszczania treści reklamowych.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub moderowania wpisów oraz do prawo usunięcia lub zablokować Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.

§6 Cennik, płatności, wykupowanie powierzchni reklamowej
 

  Bezpłatnie Odpłatnie
Wizytówka firmy z dowolnymi danymi  
Zamieszczanie dowolnej ilości realizacji  
Prezentacja realizacji na stronie głównej  
Prezentacja realizacji w kategoriach  
Zamieszczanie banera w wizytówce  

§5 Zmiany regulaminu

 1. O dokonywanych zmianach w regulaminie użytkownicy każdorazowo będą informowani w formie email.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu użytkownik zobowiązuje się do usunięcia konta lub przesłania wiadomości droga email o chęci usunięcia konta.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące błędnego funkcjonowania serwisu, oraz niejasności dotyczących niniejszego Regulaminu mogą być złożone droga mailową na adres kontakt@zmontazem.pl
 2. Przedsiębiorstwo Business Booster  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Pamiętaj, niska cena usługi powinna zapalić światło ostrzegawcze. Firmy z doświadczeniem wiedzą, ile dana usługa powinna kosztować, aby zrealizować ją w należyty sposób.

Czy warto ryzykować całą kwotę przeznaczoną na remont dla kilku procent oszczędności?

facebook